عمق: 24 متر

سطح پايدارسازى: 2200 مترمربع

سیستم پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، ستون برلنی فولادی، شمع بتنی، روش جزیره ای

كارفرما: شرکت آسفالت طوس

مدیریت پیمان: آرمان سازه

محل: تهران، پارک ساعی

میهن اسکریپت