عمق: 28 متر

سطح پايدارسازى: 3100 مترمربع

سیستم پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، ستون برلنی فولادی، استرات و روش جزیره ای

كارفرما: بخش خصوصی

محل: تهران، ولنجک

میهن اسکریپت