پروژه
ولنجک- بیستم

تهران، ولنجک

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصى

سطح پایدارسازی

3100 مترمربع

عمق گودبرداری

28 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی فولادی، استرات و روش جزیره ای

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 28 متر

سطح پايدارسازى: 3100 مترمربع

سیستم پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، ستون برلنی فولادی، استرات و روش جزیره ای

كارفرما: بخش خصوصی

محل: تهران، ولنجک