پروژه باران

تهران ، بزرگراه شهید باقری

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

5600 متر مربع

عمق گودبرداری

36 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ ، انكراژ ، ستون برلنی

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider
Slider

عمق: 36 متر
سطح پايدارسازى: 5600 مترمربع
سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی
كارفرما: بخش خصوصى
محل: تهران، بزرگراه شهيد باقرى