• معرفی ایستاتیک

  شرکت مهندسی و ساختمانی ایستاتیک (ایستا تحکیم یکتا) باهدف حضور سازنده و متعهدانه در پروژه های عمرانی و جلب اعتماد و رضایت صنعتگران و کارفرمایان حوزه ساختمان ، در سال 1392 تاسیس گردید. این شرکت با تکیه بر زبده ترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برجسته کشور و تجربیات اجرایی آنها خدمات مهندسی عمران و ژئوتکنیک را منطبق بر آخرین استانداردهای بین المللی ارائه مینماید .
 • معرفی ایستاتیک

  شرکت مهندسی و ساختمانی ایستاتیک (ایستا تحکیم یکتا) باهدف حضور سازنده و متعهدانه در پروژه های عمرانی و جلب اعتماد و رضایت صنعتگران و کارفرمایان حوزه ساختمان ، در سال 1392 تاسیس گردید. این شرکت با تکیه بر زبده ترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برجسته کشور و تجربیات اجرایی آنها خدمات مهندسی عمران و ژئوتکنیک را منطبق بر آخرین استانداردهای بین المللی ارائه مینماید .
 • معرفی ایستاتیک

  شرکت مهندسی و ساختمانی ایستاتیک (ایستا تحکیم یکتا) باهدف حضور سازنده و متعهدانه در پروژه های عمرانی و جلب اعتماد و رضایت صنعتگران و کارفرمایان حوزه ساختمان ، در سال 1392 تاسیس گردید. این شرکت با تکیه بر زبده ترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برجسته کشور و تجربیات اجرایی آنها خدمات مهندسی عمران و ژئوتکنیک را منطبق بر آخرین استانداردهای بین المللی ارائه مینماید .
 • 1
 • 2
 • 3
Slider

کاتالوگ ایستا تحکیم یکتا

کارفرمایان ما

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image