پروژه
ولنجک- گلستان دوم

تهران، ولنجک

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

850 مترمربع

عمق گودبرداری

10 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، سازه نگهبان

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 10 متر

سطح پايدارسازى: 850 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نپايدارسازى:  نیلینگ، سولجربیم، سازه نگهبان

كارفرما: بخش خصوصی

محل: تهران، ولنجک