پروژه ساختمان مرکزی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

تهران ، خیابان ویلا

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

4000 متر مربع

عمق گودبرداری

24 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انكراژ، سولجر

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider
Slider

عمق: 24 متر
سطح پايدارسازى: 4000 مترمربع
سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، سولجر
كارفرما: بخش خصوصی
محل: تهران، خيابان ويلا