پروژه ایرانیان

تهران، پارک ساعی

Image is not available

کارفرما:

مدیریت پیمان:

شرکت آسفالت طوس

آرمان سازه

سطح پایدارسازی

2200 مترمربع

عمق گودبرداری

24 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی فولادی، شمع بتنی و روش جزیره ای

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 24 متر

سطح پايدارسازى: 2200 مترمربع

سیستم پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، ستون برلنی فولادی، شمع بتنی، روش جزیره ای

كارفرما: شرکت آسفالت طوس

مدیریت پیمان: آرمان سازه

محل: تهران، پارک ساعی