بیمارستان یون درمانی

کرج، گوهردشت

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

2650 مترمربع

عمق گودبرداری

20 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider