پروژه لارستان-مجلسی

تهران، خیابان مطهری

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصى

سطح پایدارسازی

800 مترمربع

عمق گودبرداری

10 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انکراژ، ستون برلنی، سولجربیم

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 10 متر

سطح پايدارسازى: 800 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انکراژ، ستون برلنی، سولجربیم

كارفرما: بخش خصوصى

محل: تهران، خیابان مطهری