پروژه نکسوس

تهران، سعادت آباد

Image is not available

کارفرما:

شركت نکسا و ایمن سازه فدک

سطح پایدارسازی

1000 مترمربع

عمق گودبرداری

12 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، سازه نگهبان

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 12 متر

سطح پايدارسازى: 1000 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نپايدارسازى: نيلينگ، سازه نگهبان

كارفرما: شرکت نکسا و ایمن سازه فدک 

محل: تهران، سعادت آباد