پروژه ساقدوش-گلستان سوم

تهران ، خیابان ساقدوش

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

580 متر مربع

عمق گودبرداری

8 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، سولجربیم و سازه نگهبان

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 8 متر

سطح پايدارسازى: 580 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، سولجربیم و سازه نگهبان

كارفرما: بخش خصوصى 

محل: تهران، خیابان پاسداران