پروژه زعفرانیه-شیرکوه

تهران، زعفرانیه

Image is not available

کارفرما:

شركت مهندسی پارس تکنو

سطح پایدارسازی

1750 مترمربع

عمق گودبرداری

26 متر

سيستم پايدارسازى:

انکراژ، نيلينگ، ستون برلنی، سولجربیم

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 26 متر

سطح پايدارسازى: 1750 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نپايدارسازى: انکراژ، نیلینگ، ستون برلنی، سولجربیم

كارفرما: شرکت مهندسی پارس تکنو 

محل: تهران، زعفرانیه